ფილიპსი

PHILIPS-ის ბრენდის სხვადასხვა ტიპის სტენდების და დისპლეიების წარმოება და განთავსება კავკასიის ტერიტორიაზე.

ქედი/მომენტუმ საქართველო თბილისის ოფისის ჰაბით კოორდინაციას უწევს და მართავს სააგენტოს პერსონალს საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ტერიტორიებზე საწარმოო სახლებთან ერთად.