მასტერქარდი

Mastercard საქართველოსთვის მოვაწყვეთ და გავმართეთ ყოველწლიური ლატარიის კამპანია. ჩვენ ორგანიზება გავუწიეთ ყველაფერს, იქნებოდა ეს  ძირითადი კონცეფციის შემუშავება,  ხელისუფლებასთან ლატარიის სალიცენზიო შეთანხმება, კომუნიკაციის მხარდაჭერა თუ თავად ლატარიის გათამაშება. წელს მონაწილეთა დიდი რაოდენობა გვყავდა  და  საერთო ჯამში, 7 მილიონამდე ლატარიის ბილეთი დავბეჭდეთ.