STV Digital - advertising.ge

STV Digital

STV Digital
17/06/2024

STV Digital-ის გუნდი მარკეტინგულ ბაზარზე 5 წელზე მეტია მოღვაწეობს. კვალიფიციური ვებ და გრაფიკული დიზაინერები, პროგრამისტები, ვიდეო, აუდიო სპეციალისტები, პროდუსერები, თქვენი ბიზნესის საქმიანობის ვიზუალურად თანამედროვე და ტექნოლოგიურად ხარისხიან  ციფრულ პროდუქტად გარდაქმნაზე იზრუნებენ.


ჩანიშნე შეხვედრა